Laser Sintering 3D Printer

sls_selective_laser_sintering_model_1Selective laser sintering (SLS) of laser engineered net shaping is een rapid-prototypingtechniek welke gebruikmaakt van het sinterproces. Met behulp van een laser wordt laag na laag een poeder gesmolten tot een vast product.

SLS Proces

Een 3D model wordt in lagen opgedeeld (slicing). Deze lagen worden met een laser, gestuurd via een prisma, een voor een gesinterd tot er een volledige kopie van het virtuele model is verkregen.

Het sinterpoeder wordt met een toevoertafel omhooggeduwd. De SLS-modeltafel met daarop het model zakt gelijktijdig omlaag. De schraperrol strijkt een laag vers sinterpoeder over het model waarna de laser het sinterpoeder plaatselijk aan elkaar smelt. Zo wordt het model laag na laag gevormd.

Voordeel van Selective Laser Sintering

sls_selective_laser_sintering_model_2Omdat het te sinteren product bij het vervaardigen omgeven is door ongesinterd poeder, is er geen structuur nodig om het product in wording te ondersteunen.

Vergeleken met andere methoden van ‘rapid prototyping’ is het met het SLS-proces mogelijk om te kiezen uit een breed scala van materialen, variërend van nylon, PS, staal, titaan tot gietzand. Afhankelijk van het te sinteren materiaal kan 100% dichtheid worden bereikt.

Met de SLS-techniek is het mogelijk om met betrekkelijke eenvoudige middelen complex gevormde producten te maken.

Wat is het nadeel van SLS Printers

De oppervlaktekwaliteit van het gesinterde product is meestal dusdanig dat een nabehandeling noodzakelijk is. Dit kan met verschillende technieken, zoals stralen en/of glijdend slijpen.

SLS Patent

sls_selective_laser_sintering_model_3SLS werd halverwege de jaren 1980 ontwikkeld en gepatenteerd door Carl Deckard van de universiteit van Texas te Austin. Een soortgelijk proces werd, zonder het commercieel uit te buiten, ook in 1979 door R.F. Housholder ontwikkeld.

3D Trading importeert lasersintering printers. Heeft u interesse in een 3D laser sintering printer? Neem dan even contact op met ons via 026 44 30 117 of mail naar info@3dtrading.nl